Rodinné domy na klíč

Na objemu prací naší firmy má nemalý podíl právě výstavba rodinných domů na klíč, v širokém rozsahu od standardního provedení až po provedení pro náročné zákazníky. K tomu patří i zajištění a provedení všech prvků týkajících se interiérů.

Zajistíme vše, co se stavbou domu souvisí. Nakoupíme vhodný materiál, zorganizujeme práci tak, aby stavba probíhala podle stanoveného harmonogramu.

V okamžiku, kdy nás investor osloví za účelem zpracování cenové nabídky, preferujeme osobní setkání, nejlépe na pozemku budoucí stavby. Pro zpracování co nejpřesnější cenové nabídky je vhodné zaměření stavu stávajícího terénu. Současně s cenovou nabídkou předkládáme zákazníkovi standardní návrh Smlouvy o dílo. Náležitosti smlouvy, jako jsou například platební podmínky a záruka, mohou zásadně ovlivnit rozhodování investora při výběru dodavatele.

Průběh výstavby bývá pak doprovázen společnými schůzkami dle potřeby, kdy je zákazník o díle detailně informován.

      

Podívejte se také do galerie našich Relizovaných zakázek.