Bytové domy

Zabýváme se také výstavbou bytových domů.

Zajistíme vše, co se stavbou domu souvisí. Nakoupíme vhodný materiál, zorganizujeme práci tak, aby stavba probíhala podle stanoveného harmonogramu.

V okamžiku, kdy nás investor osloví za účelem zpracování cenové nabídky, preferujeme osobní setkání, nejlépe na pozemku budoucí stavby. Pro zpracování co nejpřesnější cenové nabídky je vhodné zaměření stavu stávajícího terénu. Současně s cenovou nabídkou předkládáme zákazníkovi standardní návrh Smlouvy o dílo. Náležitosti smlouvy, jako jsou například platební podmínky a záruka, mohou zásadně ovlivnit rozhodování investora při výběru dodavatele.

Průběh výstavby bývá pak doprovázen společnými schůzkami dle potřeby, kdy je zákazník o díle detailně informován.

      

Průmyslové stavby

Nabízíme realizaci rozsáhlých průmyslových staveb, rekonstrukce výrobních a skladovacích objektů, výstavbu nových hal, rekonstrukce vícepodlažních administrativních budov, občanských staveb a rekonstrukce památkových objektů.

Ve zvláštních případech spolupracujeme s vybranými a vysoce odbornými a zkušenými společnostmi a externími specialisty, zejména při opravách a rekonstrukcích historických objektů, uměleckých prvků a konstrukcí.

 

Podívejte se také do galerie našich Relizovaných zakázek.