Kvalifikace

Firma je registrována v "SOD" (seznam odborných dodavatelů) v rámci programu Nová zelená úsporám.

Výpis ze seznamu naleznete ZDE.

"SOD" je spravovaný Státním fondem životního prostředí ČR, který obsahuje dodavatelské, realizační a montážní firmy, které prokáží svoji odbornou způsobilost pro provádění prací při realizaci opatření podporovaných z Programu. Je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech. Požadavky kladené na dodavatele mají zajistit minimální standard kvality poskytovaných služeb ze strany dodavatelů zapojených do Programu a poskytnout potencionálnímu žadateli efektivní nástroj pro jejich vyhledání a porovnání.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

 

Pokud máte dotaz, neváhejte nás kontaktovat.